Z dávných putování Podyjím

Horká sobota na hranici. Na české straně bývalá celnice – ještě si vzpomínám, jak jsme tam před „Schengenem“ museli ukazovat cestovní pasy. Na rakouské straně nejmenší rakouské město Hardegg s impozantním hradem. Tohle místo má zvláštní atmosféru. Most přes Dyji, který propojuje a spojuje dva národy. Podle vody nepoznáte, že středem řeky vede státní hranice, řeka vypadá stejně, ač jí na pravém břehu říkají Thaya a na levém břehu Dyje. (Podle různých zelených odstínů nátěru zábradlí na mostě už ale něco vytušíte.)

V sobotu dopoledne byla na Celnici velká sláva: křtila se nová kniha Z dávných putování Podyjím a otevírala výstava, která na ni navazuje. Obě stojí za to. Kniha by měla být k dostání v srpnu a výstava je volně přístupná až do konce září.

Křest knihy za přítomnosti autorů

První záznamy o pěších cestách krajinou kolem Dyje jsou staré víc než 150 let.
Badatel Josef Černý objevil v archivech a přeložil německé texty tří autorů, kteří v 19. století zaznamenali své zážitky z cest do moravského a dolnorakouského Podyjí. Popisovali nejen krajinu a přírodu Podyjí, ale i památky, hrady, život v údolí Dyje. Za časů Rakouska-Uherska putovali údolím mezi Znojmem, Vranovem, Bítovem, Drosendorfem a Raabsem, kterým ještě nevedly žádné turistické trasy. Podávali zprávy o krásách divoké přírody, o lidech, kteří v údolí žili, o historii i současnosti obcí nebo hradů, ale také filozofovali a hledali estetické hodnoty života.

Dyje/Thaya

Cestopisné texty doplňují reprodukce dobových obrazů různých autorů.
Knihu vydala Správa Národního parku Podyjí, já jsem se podílela jazykovou úpravou a korekturami. Prodává ji např. znojemské knihkupectví Comenius.

Stejnojmenná výstava v budově bývalé celnice u mostu do Hardeggu nabízí srovnání vybraných míst, která dávní autoři kdysi navštívili, s fotografiemi jejich současné podoby. Od Znojma po Raabs, kde se nad soutokem Moravské a Rakouské Dyje tyčí majestátní hrad.

PITTNER, Franz Josef; KRICKEL, Josef Adalbert; MEISNER, Oskar, ČERNÝ, Josef; LAZÁREK, Petr (ed.). 2022. Z dávných putování Podyjím. Znojmo: Správa Národního parku Podyjí. ISBN 978-80-87643-17-4.

A ještě závěrečný osobní doušek: Tahle fotka pro mě představuje jednu důležitou věc: přeshraniční rozměr Podyjí. Most, který spojuje dva národní parky, řeka, v jejímž proudu se mísí voda nazývaná Dyje i Thaya.
Jsem doma v Podyjí, ale nerozlišuju, jestli je to Podyjí nebo Thayatal.
Jsem Doma v Podyjí, ale taky Daheim im Thayatal.
Báječní lidé a nádherná krajina jsou na obou březích naší řeky.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *