Rorýsi 2021

Dáme šanci rorýsům? Nebo máme po ptákách?

❗ Znojmáci, zbystřete prosím. Potřebuju vás. Potřebuju vaše oči a vaši všímavost. ? K čemu? Čtěte dál:

Víc než po lese chodím v posledním měsíci spíš po městě a hlavně po znojemských sídlištích. Koukám, kde co lítá. Vypadám u toho asi podezřele, jako šmírák, který míří dalekohled nad okna v nejvyšších patrech. Hledám hnízdiště rorýsů.

Rorýs obecný, pták roku 2004, ohrožený a zvláště chráněný druh, znamenitý a neúnavný letec, původně obýval skály a stromové dutiny, ale postupně se přesunul do měst, kde hnízdí pod střechami a v dírách ve zdech. Hned po květnovém příletu z daleké jižní Afriky se prozradí hlasitým křikem, nálety na domy, dováděním v hejnech a typickým, dokonale aerodynamickým tvarem těla, které může trochu připomínat vlaštovky nebo jiřičky (rorýs je ale větší a nemá bílé břicho). Loví hmyz ve vzduchu, v letu. Dospělí ptáci jsou neobyčejně věrní svému hnízdišti, do svého rodiště se vrací i loňští ptáci, kteří zatím sami nehnízdí.

V roce 2011 proběhlo velké mapování znojemských rorýsů. Výsledky jsou shrnuty v databázi České společnosti ornitologické. Jenže rorýsům možnosti hnízdění stále ubývají. Domy se zateplují, fasády opravují, větrací otvory se zaslepují. Někdy se dokonce stane, že stavební firma během zateplovacích prací doslova zazdí hnízdo s mláďaty (nedávno takto uhynula rorýsata v Ústí nad Labem).

Teď, po deseti letech, se vyhodnocují změny na rorýsích hnízdištích. Existují totiž možnosti, jak při rekonstrukci zachovat hnízdní možnosti rorýsů a dalších druhů, které žijí s lidmi ve městech (vrabci, netopýři, špačci aj.): větrací otvory neuzavírat mřížkami, instalovat rorýsí budky, vybudovat v podstřeší vletové otvory aj. Nyní se zjišťuje, jak k tomu kdo přistoupil a co na to říkají rorýsi.

? A řeknu na rovinu – je to bída. Rorýsů je po městě sice vidět pořád dost. Ale poměrně velká část domů, kde před těmi deseti lety hnízdili, je opravená bez náhrady. Utěsněná a zaslepená je každá škvírka. Leckde mají navíc i plašiče ptáků (makety dravců, navěšená cédéčka a igelitové pytlíky, bodáky na parapetech), aby si k nim netroufla ani jiřička, vrabec nebo holub.

? Někde se zachování hnízdních možností podařilo pohlídat při vydávání stavebního povolení. Někde na to dohlédnou osvícení majitelé nebo obyvatelé domů. Ukázky takových náhradních znojemských hnízd jsou na fotkách v galerii.

A k čemu potřebuju vás? Prosím dejte mi vědět, pokud:

⩥ víte o rorýsím hnízdě (Znojmo i jeho městské části, Dobšice);

⩥ víte o domě s náhradním opatřením (budky, vletové otvory ap.);

⩥ máte v domě rorýsy a přemýšlíte o rekonstrukci;

⩥ máte v domě rorýsy, ale vaše adresa není ve výše zmíněné tabulce;

⩥ vidíte ve vnitrobloku nebo v jiném místě, kam se já nemůžu dostat (uzavřené, zaplocené areály), nalétávat rorýse domy.

Přijdu si to zkontrolovat, vypozorovat, zapsat. Děkuju! ?

Pořád si nejste jistí, jak rorýse poznat, nebo o něm chcete vědět víc? Tady je hezký popis i ukázka zvukového projevu.