Přírodní památka Cínová hora

Přírodní památka Cínová hora, pro místní jednoduše Cíňák, je oblíbený vycházkový cíl Znojmáků. Není to ale obyčejný starý kamenolom, je to přírodovědně cenná lokalita, kde rostou a žijí i vzácné a chráněné druhy.

Chlupatá něha. Fialová krása. Koniklec velkokvětý

Brzy na jaře tu můžeme obdivovat koniklec velkokvětý, který teď koncem dubna už pomalu odkvétá. Je to typický druh Podyjí a dalších teplých částí jižní Moravy. Na naše území doputoval z panonské oblasti (tzn. z jihovýchodu, zjednodušeně řečeno z Maďarska). Dál na západ se už koniklec velkokvětý nedostal. Roste na suchých světlých místech: na vřesovištích, pastvinách, stepních trávnících, na skalkách a lesních světlinách. Chlupatý kožíšek chrání koniklece před chladem.

Zhruba za měsíc se louka ve spodní části lomu zaplní tisícovkami (převážně) fialových orchidejí – Cínová hora je místo s největší populací rudohlávku kukačky (ještě donedávna zvaného vstavač kukačka) v celé ČR. Tyto nízké, nachově, růžově i bíle kvetoucí vstavačovité byliny kdysi patřily mezi naše nejhojnější orchideje a zdobily louky a pastviny svými drobnými květy. Kvůli změně obdělávání pozemků a zvýšenému hnojení ale někde úplně vymizely a dostaly se na seznam silně ohrožených druhů.
Co mají společného s ptačími kukačkami? Orchidejové kukačky kvetou v době, kdy se žežuličky po návratu z teplých krajin zase začínají ozývat. Že to platí, se můžete přesvědčit ve videu z Cínové hory:

O přírodní památku pečuje Jihomoravský kraj. Je potřeba tu pravidelně vyřezávat náletové dřeviny, pomáhá i pastva ovcí. Těsná blízkost zahrádkářské kolonie využívané i k trvalému bydlení je pro chráněné území stálou hrozbou: řada lidí si z lomu bohužel dělá velké kompostiště a skládku odpadu.

A víte, k čemu například byl použit kámen těžený právě tady na Cínové hoře (kde mimochodem žádné ložisko cínu není, název vznikl zkomolením německého Ziegeberg, tedy Kozí vršek)? Ke stavbě železnice Znojmo–Jihlava, která byla zprovozněna přesně před 150 lety, 23. dubna 1871. Trať dnes tvoří jižní hranici přírodní památky.

Úsek Rakouské severozápadní dráhy Znojmo–Jihlava právě dnes slaví 150 let od zprovoznění